Menu
Dyddiadau Cyfarfodydd 2016/2017

2016

MEHEFIN
1 Cyngor Tref
6 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
10 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
13 Adeiladu a Chyllid

GORFENNAF
6 Cyngor Tref
11 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
13 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
18 Adeiladu a Chyllid
25 Cyngor Tref Arbennig*

AWST
)
) YN TORIAD
)
)
29 GŴYL BANC YR HAF HWYR

MEDI
7 Cyngor Tref
12 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
14 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
19 Adeiladu a Chyllid

HYDREF
5 Cyngor Tref
10 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
12 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
17 Adeiladu a Chyllid

TACHWEDD
2 Cyngor Tref
7 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
9 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
14 Adeiladu a Chyllid

RHAGFYR
7 Cyngor Tref
12 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
14 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
19 Adeiladu a Chyllid
25 DYDD NADOLIG (DYDD SUL)

2017

IONAWR
1 DYDD CALAN (DYDD SUL)
4 Cyngor Tref
9 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
11 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
16 Adeiladu a Chyllid

CHWEFROR
1 Cyngor Tref
8 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
13 Cyd-Bwyllgor Sefydlog ar Amcangyfrifon
13 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
13 Adeiladu a Chyllid

MARTH
1 Cyngor Tref
6 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
8 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
13 Adeiladu a Chyllid

EBRILL
5 Cyngor Tref
10 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
12 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
14 DYDD GWENER Y GROGLITH
17 LLUN Y PASG
24 Adeiladu a Chyllid

MAI
1 CALAN MAI
4 ETHOLIADAU

10 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli

10 CYFARFOD BLYNYDDOL
11 CYFARFOD BLYNYDDOL GOHIRIWYD

15 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
15 Adeiladu a Chyllid
29 GWŶL BANC Y GWANWYN

MEHEFIN
7 Cyngor Tref
12 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
14 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
19 Adeiladu a Chyllid

GORFENNAF
5 Cyngor Tref
10 Cynllunio, Trwyddedu a Ymgynghori
12 Cyd Awdurdod Claddedigaethau Llanelli
17 Adeiladu a Chyllid
24 Cyngor Tref Arbennig *

* (os oes angen)