Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Datganiad Y'r Wasg

Y Cynghorydd Christopher J. Reed, M.B.E., farw ddydd Llun diwethaf, 30 Ionawr, 2017. Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2016 - 2017

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 4ed Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd Bill Thomas, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Dylan Thomas o Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed. Bydd Dylan yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...


Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Yn mis Ebrill 2018, bydd y dreth gwarediadau tirlenwi yn disodli'r dreth dirlenwi yng Nghymru
http://gov.wales/docs/caecd/publications/161128-LDT-leaflet-cy.pdf Darllen mwy...